Technológie na úpravu povrchov objednávajte na čísle:

0905 933 247

technológie na úpravu povrchov Nitra - pieskovanie

Technológie na úpravu povrchov


STEEL COLOR TECHNOLOGY, s.r.o.


Hľadáte kvalitnú technológiu a zariadenia na predúpravu povrchov - tryskanie/pieskovanie? Naša spoločnosť sa zaoberá predajom striekacích
a tryskacích technológii na úpravu povrchov.

Dlhoročné skúsenosti a prax Vám poskytnú technologické riešenia, kvalitné výrobky
a služby, ktoré svojou úrovňou spadajú do kategórie pre profesionálnu úpravu povrchov.
Všetky produkty sú určené na úpravu povrchov – metalízovanie, lakovanie, pieskovanie.

Odborne vyškolený personál Vám pomôže a poradí v rámci našich produktov, ktoré nájdete
v našom e-shope.


Technológie na úpravu povrchov v Nitre

Opravy, demontáže a montáže tryskacích jednotiek rôznych typov
Široký sortiment príslušenstva (trysky, masky, hadice, spojky), abrazívne materiály
    na tryskanie /pieskovanie/ (korund, balotina, oceľová drť)
Technológie a zariadenia na predúpravu povrchov tryskaním /pieskovaním/
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológií predúprav povrchov - tryskacie
    zariadenia mobilné i tryskacie boxy (tryskacie haly)

Obchodno-technické zastúpenie a silné zázemie Dürr Systems Czech Republic a.s. bývalý EST+, a.s. lakovanie a spoločnosti CONTRACOR GmbH pieskovanie.

Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti


Produkty pre povrchovú úpravu

» Striekacia /lakovacia/technika DÜRR (EST+)
DÜRR (EST+) je akciová spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti výroby, vývoja a dodávok aplikačných zariadení a súborov na nanášanie náterových hmôt a práškových plastov. Technické riešenie a kvalita výroby a služieb zaraďuje výrobky DÜRR (EST+) do kategórie určenej
na profesionálne použitie.

↘ Tryskacia /pieskovacia/ technika CONTRACTOR
Technológie a zariadenia na predúpravu povrchov tryskaním /pieskovaním/.

↘ Dodávky a realizácia lakovacích boxov a technologických zariadení lakovní, dodávky filtračných materiálov podlahových i stropných filtrov ("paint stop").

↘ Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológií predúprav povrchov - tryskacie /pieskovacie/ zariadenia mobilné i tryskacie boxy (tryskacie haly).

Lakovanie / striekacia technika
Dodávame aplikačné zariadenia pre lakovanie, nanášanie náterových hmôt, kovov
a práškových plastov. Výrobky DÜRR (EST+) sú určené pre profesionálne použitie.

Pieskovanie Tryskanie / pieskovacia / technika
Technológie a zariadenia pre predúpravu povrchov tryskanie / pieskovanie / trysky, masky, hadice, abrazivo, korund, balotina.

↘ Ochranné pracovné prostriedky pre povrchové úpravy
Dodávame ochranné pracovné prostriedky pre povrchové úpravy, lakovanie a tryskanie. Kukla, overal, klima, maska, polomaska, filter, hadica, rukavice...

↘ Meracie prístroje pre povrchové úpravy
Dodávame hrúbkomery, tvrdomery, viskozimetre, merače vlhkosti, rosného bodu, teploty, priľnavosti, vzorkovnice povrchu...


V našej ponuke nájdete taktiež predaj náradia, strojov, prístrojov a pracovísk pre lakovanie
a pieskovanie, tryskanie. Pištole a čerpadlá Airless.

Ak Vás zaujala naša ponuka, pozrite si našu domovskú stránku www.est.sk.

Zariadenia na úpravu povrchov | Kontakty:

STEEL COLOR TECHNOLOGY, s.r.o.

Sídlo firmy:
LEHOTA 706, 951 36 Lehota

Fakturačná adresa:
Tr. A. Hlinku 21, 949 01 Nitra

037/290 18 01
sykora@estplus.sk
www.est.sk
E-shop
www.pieskovanie-lakovanie.sk